Ynskjer du å bli trainee?

Vestland trainee (Framtidsfylket Trainee og Trainee Indre Hordaland) er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller masterutdanning. Ordninga skapar eit unikt nettverk både for bedrifter og trainear, og er med på å styrke samarbeidsånda knytt til ei sentral fellesoppgåve: Rekruttering til Distriktsvestland.

01.desember vil det bli lyst ut fleire ledige traineestillinger med søknadsfrist 01.mars 2020. Søknadsskjema finner du under «Søk traineestilling».