Traineen

HundeluftingEnten du er ny i området eller «tilbakeflytter», er du hjertelig velkommen til oss.

Som trainee i TIH er du sikret mentortimer og deltakelse i nettverk og sosialt og faglig fellesskap med andre traineer. Medlemsbedriftene bidrar til faglig påfyll; her kan du blant annet få et innblikk i andre problemstillinger og andre løsninger enn de du vil møte i ditt daglige virke.

Erfaring viser at de som søker seg til traineestillinger gjerne er over gjennomsnittet lærevillige og nysgjerrige som personer. Vi håper at du gjennom et traineeopphold hos oss vil utvikle deg videre som fagperson og menneske. Vi tror at du vil ta noen sjumilssteg videre i din karriere, og få en solid pekepinn på hva du faktisk ønsker å drive med i årene som kommer. 

Traineestillingen skal gi rom for utprøving av din nye hverdag som arbeidstaker i en bedrift. Læring står sentralt, samtidig som du skal utføre reelle oppgaver, og vi er sikre på at din innsats også vil kunne bidra til videre utvikling i bedriften. Husk at du som nyutdannet også kan ha ny innsikt innen dine fagfelt, og kan ha mye spennende å lære bort til dine kollegaer!

Med erfaring fra 2-3 bedrifter underveis i gjennomført traineeperiode, står du langt sterkere som jobbsøker i neste omgang. Og kanskje du ved endt traineeopphold hos oss allerede har funnet den perfekte arbeidsplassen for nettopp deg?